top of page
014.jpg

เรากำลัง มองหา
สปอร์ต ลีดเดอร์

ภารกิจของคุณคืออะไร?

การทำให้ลูกค้าเเละผู้ใช้สินค้าพึงพอใจคืองานของเรา

ตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนสต็อกที่คุณต้องการเพื่อให้ครอบคลุมยอดขายของคุณ 

สร้างกลยุทธ์สำหรับกีฬาของคุณตามการวิเคราะห์ตลาดของคุณ 

เชื่อมต่อกับผู้ใช้กีฬา / ลูกค้าในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธุรกิจ 

เชื่อมต่อกับสโมสร/องค์กรกีฬาในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธุรกิจ 

การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการนำเสนอให้กับผู้ใช้/ลูกค้าด้านกีฬาของคุณ 

กำหนดราคาที่ถูกต้องสำหรับตลาดท้องถิ่นในร้านค้าของคุณสำหรับกีฬาของคุณ 

ออกแบบการจัดวางสินค้าของตุณ

การดำเนินงานรายวันในร้านค้าปลีกเป็นส่วนหนึ่งของงาน(รับของขึ้นชั้นวาง แคชเชียร์ ดูแลพื้นที่ขายให้เรียบร้อยและสะอาด ฯลฯ...) 

รับสมัครทีมงานและโค้ชเพื่อนร่วมทีม (ถ้าจำเป็น) 

ประเมินเเละทำรายงานผลกำไรของกีฬาของคุณ 

เราเชื่อในอิสรภาพ โอกาสที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหน 

คุณสมบัติของคุณ

หลงใหลในกีฬา
มีชีวิตชีวาและกระฉับกระเฉง
คิดแก้ปัญหาเองได้
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 
ชอบลงมือทำมากกว่าพูด
มีความรับผิดชอบสูง
ทำงานระบบโค้ชได้
ยิ้มเเย้มเเจ่มใส
มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
 
พร้อมตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างรับผิดชอบ

 

 แบบฟอร์มใบสมัคร 

arrow&v
arrow&v
อัพโหลดเรซูเม่ที่นี่

หนังสือขอความยินยอมในการพิจารณารับสมัครงาน บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานทุกท่าน บริษัทจึงขอแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (“Privacy Notice”) นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครงานทุกท่านทราบรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคคลากรของบริษัทบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานตามที่ได้ระบุมาใน CV หรือ Resume หรือใบสมัครงาน เพื่อการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่จะมาร่วมงานกับบริษัท และบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือกและกระบวนการสรรหาบุคคลกรเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนการได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานและทำสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัท หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือไม่ให้ความยินยอมแก่บริษัท หรือต่อมาท่านมีการถอนความยินยอม จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (“Privacy Policy”) ของบริษัท และบริษัทไม่สามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ให้ความยินยอมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาทำงานกับบริษัทได้หากท่านต้องการถอนความยินยอมใดที่ได้ให้ไว้กับบริษัท หรือต้องการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ dataprotection.th@decathlon.com และท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้และ/หรือเปิดเผย รวมถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์ของท่านได้ที่ https://www.decathlon.co.th/th/page/privacy-policy.html 

bottom of page