top of page
Brazil Office _ Employer Branding 2021 --- Expires on 31-12-2022 (2).jpg

เรากำลังมองหา
ที่ปรึกษากฎหมาย

ภารกิจของคุณคืออะไร?

ความรับผิดชอบทั่วไป
บรรษัทภิบาล; เพื่อบริหารจัดการและให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคลตามกฎหมายบริษัท
ธรรมาภิบาลแรงงาน; เพื่อบริหารจัดการและให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไข/ประเด็นการจ้างงานตามกฎหมายแรงงาน
การตรวจสอบเอกสารทางกฎหมาย
ประกันภัย; อัพเดทกรมธรรม์และจัดการเคลมประกัน
สนับสนุนการมอบหมายงานและ/หรือโครงการใดๆ จากผู้นำ
ความรับผิดชอบเฉพาะ
  - ขายปลีก (เครื่องกีฬา)
เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมการขายปลีกเป็นไปตามกฎหมายการค้า กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจค้าปลีก
การคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและให้คำปรึกษาด้านอีคอมเมิร์ซ/ดิจิทัล/ออนไลน์
เพื่อร่างและทบทวนสัญญาบริการ
  - การผลิต (เครื่องกีฬา)
ตรวจสอบการปฏิบัติตามและความปลอดภัยของสถานที่ผลิต
เพื่อจัดการและให้คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตสินค้ากีฬาและความสัมพันธ์ตามสัญญากับซัพพลายเออร์
เพื่อจัดอบรมให้ทีมผลิตเข้าใจเนื้อหาในข้อตกลงและบริหารจัดการ Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ
  -ดูแลกิจการ
ดูแลโครงการเดียวในธุรกิจ ขายปลีก อุปทาน การผลิต

คุณสมบัติของคุณ

จำเป็นต้องมีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์
พื้นหลังในบ้านที่ต้องการ
อย่างน้อย 2 ปีของกฎหมายในบ้าน  ประสบการณ์การทำงาน.
สื่อสารและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
พลังบวก, มุ่งเน้นรายละเอียด, การจัดหาโซลูชั่น, เชิงรุก, มีระเบียบ, เรียนรู้เร็ว, มุ่งเน้นที่การกระทำและความท้าทาย, มีความรู้สึกที่แข็งแกร่งของ  มีความรับผิดชอบ ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง สามารถทำงานได้ดีกับทีมและอิสระและคนรักกีฬา

 แบบฟอร์มใบสมัคร 
arrow&v
arrow&v
อัพโหลดเรซูเม่ที่นี่

หนังสือขอความยินยอมในการพิจารณารับสมัครงาน บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานทุกท่าน บริษัทจึงขอแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (“Privacy Notice”) นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครงานทุกท่านทราบรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคคลากรของบริษัทบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานตามที่ได้ระบุมาใน CV หรือ Resume หรือใบสมัครงาน เพื่อการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่จะมาร่วมงานกับบริษัท และบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือกและกระบวนการสรรหาบุคคลกรเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนการได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานและทำสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัท หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือไม่ให้ความยินยอมแก่บริษัท หรือต่อมาท่านมีการถอนความยินยอม จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (“Privacy Policy”) ของบริษัท และบริษัทไม่สามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ให้ความยินยอมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาทำงานกับบริษัทได้หากท่านต้องการถอนความยินยอมใดที่ได้ให้ไว้กับบริษัท หรือต้องการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ dataprotection.th@decathlon.com และท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้และ/หรือเปิดเผย รวมถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์ของท่านได้ที่ https://www.decathlon.co.th/th/page/privacy-policy.html 

bottom of page