top of page
020.jpg

ฝึกงานกับเรา

ฝึกงานที่ดีแคทลอน

การฝึกงานเป็นวิธีที่ดีในการทำให้ตัวเองเป็นมืออาชีพ ในขณะที่ค้นพบจักรวาลที่ดึงดูดคุณ ภายในดีแคทลอน เรามีงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บุคลิกภาพ และความคาดหวังของคุณ วิธีที่ดีในการได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับความหลงใหลในกีฬาของคุณ ดังนั้นอย่ารอช้าแล้วเข้าร่วมทีมกับเราได้เลย

Colaboradores Decathlon Brasil - Marca Empregadora 2021 --- หมดอายุวันที่ 31-12-2022 (9).jpg

 ชีวิตที่   Decathlon

ที่ดีแคทลอน เราต้องการส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาฝึกงานเป็นสำคัญ ในฐานะผู้ฝึกงาน คุณสามารถเข้าร่วมส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจของเราที่สามารถเพิ่มพูนทักษะและความรู้ของคุณ เรียนรู้โดยการทำและเรียนรู้จากความผิดพลาดเช่นกัน คุณจะพบกับเพื่อนร่วมทีมที่มีความหลงไหลเดียวกัน และเราสนุกกับการทำงานและเล่นกีฬาด้วยกัน! 

หากคุณหลงใหลในกีฬา รักการทำธุรกิจ และรักการตัดสินใจทุกวัน เข้าร่วมกับเรา!

JOIN US!
 แบบฟอร์มใบสมัคร 
อัพโหลดเรซูเม่ที่นี่

หนังสือขอความยินยอมในการพิจารณารับสมัครงาน บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานทุกท่าน บริษัทจึงขอแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (“Privacy Notice”) นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครงานทุกท่านทราบรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคคลากรของบริษัทบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานตามที่ได้ระบุมาใน CV หรือ Resume หรือใบสมัครงาน เพื่อการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่จะมาร่วมงานกับบริษัท และบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือกและกระบวนการสรรหาบุคคลกรเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนการได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานและทำสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัท หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือไม่ให้ความยินยอมแก่บริษัท หรือต่อมาท่านมีการถอนความยินยอม จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (“Privacy Policy”) ของบริษัท และบริษัทไม่สามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ให้ความยินยอมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาทำงานกับบริษัทได้หากท่านต้องการถอนความยินยอมใดที่ได้ให้ไว้กับบริษัท หรือต้องการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ dataprotection.th@decathlon.com และท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้และ/หรือเปิดเผย รวมถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์ของท่านได้ที่ https://www.decathlon.co.th/th/page/privacy-policy.html 

bottom of page