top of page
019.jpg

เรากำลัง มองหา
ฝ่ายการเงิน

ภารกิจของคุณคืออะไร?

พันธมิตรทางการเงิน
เพื่อเป็นผู้นำด้านการเงินของหน่วยธุรกิจดีแคทลอน (ร้านค้า)
จัดการและจัดการการบัญชีหน่วยธุรกิจ (การจอง ความสมบูรณ์ของอินเทอร์เฟซ & การควบคุมกระบวนการบัญชี) - เราจัดเตรียมโปรแกรมบูรณาการเพื่อช่วยให้คุณศึกษากระบวนการ
ควบคุมการปิดบัญชีสิ้นเดือน การรายงาน และการตรวจสอบประจำปีของร้านค้า
ดูแลค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ของร้านค้า
ทำงานในร้านค้าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรธุรกิจเพื่อรับทราบปัญหาและลำดับความสำคัญที่แท้จริง
ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้าร้านค้าเพื่อพัฒนากลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อช่วยพัฒนาผลกำไรและขาดทุนของกีฬา
 

CROSS MISSION: ผู้นำด้านกีฬา
เอาใจลูกค้าสปอร์ตคืองานของเรา
ตัดสินใจเลือกจำนวนสต็อกที่คุณต้องการเพื่อให้ครอบคลุมยอดขายของคุณ 
สร้างกลยุทธ์สำหรับกีฬาของคุณตามการวิเคราะห์ตลาดของคุณ 
เชื่อมต่อกับผู้ใช้กีฬา / ลูกค้าในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธุรกิจ 
เชื่อมต่อกับสโมสร/องค์กรกีฬาในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธุรกิจ 
การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการนำเสนอให้กับผู้ใช้/ลูกค้าด้านกีฬาของคุณ 
กำหนดราคาที่ถูกต้องสำหรับตลาดท้องถิ่นในร้านค้าของคุณสำหรับกีฬาของคุณ 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดวางและการขายสินค้าในระดับสูง 
การดำเนินงานรายวันในร้านค้าปลีกเป็นส่วนหนึ่งของงานของคุณ (จัดส่ง แคชเชียร์ ดูแลพื้นที่ขายให้เรียบร้อยและสะอาด ฯลฯ...) 
รับสมัครและโค้ชเพื่อนร่วมทีม (ถ้าจำเป็น) 
รับรองผลกำไรของกีฬาของคุณ 
เราเชื่อในอิสรภาพ โอกาสที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน 

คุณสมบัติของคุณ

ความหลงใหลในกีฬา
ความมีชีวิตชีวา
ความรับผิดชอบ
สื่อสารไทย-อังกฤษ
จิตวิญญาณของผู้ประกอบการ / กล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง
คิดแก้ปัญหา
ลงมือ
ความคิดของโค้ช
ยิ้มเข้าไว้
พร้อมตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างรับผิดชอบ
ประสบการณ์เป็นข้อดีแต่ไม่ได้บังคับ

 แบบฟอร์มใบสมัคร 
arrow&v
arrow&v
อัพโหลดเรซูเม่ที่นี่

หนังสือขอความยินยอมในการพิจารณารับสมัครงาน บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานทุกท่าน บริษัทจึงขอแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (“Privacy Notice”) นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครงานทุกท่านทราบรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคคลากรของบริษัทบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานตามที่ได้ระบุมาใน CV หรือ Resume หรือใบสมัครงาน เพื่อการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่จะมาร่วมงานกับบริษัท และบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือกและกระบวนการสรรหาบุคคลกรเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนการได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานและทำสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัท หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือไม่ให้ความยินยอมแก่บริษัท หรือต่อมาท่านมีการถอนความยินยอม จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (“Privacy Policy”) ของบริษัท และบริษัทไม่สามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ให้ความยินยอมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาทำงานกับบริษัทได้หากท่านต้องการถอนความยินยอมใดที่ได้ให้ไว้กับบริษัท หรือต้องการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ dataprotection.th@decathlon.com และท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้และ/หรือเปิดเผย รวมถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์ของท่านได้ที่ https://www.decathlon.co.th/th/page/privacy-policy.html 

bottom of page