top of page
001.jpg

ดีเเคทลอน

เป้าหมาย

กีฬาเพื่อคนมากมาย

เพื่อสร้างความสุขและประโยชน์ของกีฬาให้เข้าถึงผู้คนมากมายได้อย่างยั่งยืน

การทำให้ความสุขและประโยชน์ของกีฬาเข้าถึงได้หลายคนไม่สมเหตุสมผล

ถ้าเราไม่ทำมันอย่างยั่งยืน

843765_default (1).png
843765_default (1)2.png
843764_default.png

เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ของเราทำความสะอาดพื้นที่เล่นกีฬาของพวกเขา ซึ่งสถานที่หลายพันแห่งกลับมาหายใจอีกครั้ง

เราทำให้การซื้อและขายอุปกรณ์มือสองให้เป็นไปได้ โดยผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตไปแล้วหลายล้านรายการจะได้รับชีวิตอีกครั้ง

เราทำให้การหายใจใต้น้ำเป็นไปได้เเละเราทำให้คนอีกนับล้านค้นพบโลกใต้น้ำ

วัตถุประสงค์ของเรา

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คน
และโลกของพวกเขา

bottom of page